Bordtennis EM 2012 i Herning

Projektets formål:

I projektet vil vi demonstrere, at intelligent brug af sociale medier i samklang med DR’s traditionelle online- og TV-dækning kan bruges som middel til at sætte bordtennis på dagsordenen i Danmark.  Projektet skal skabe en situation, hvor en større international event, i dette tilfælde med sporten som centrum, bliver base for blivende, relevante og opsigtsvækkende oplevelser via sociale medier – til gavn for både sportsorganisationer, sportsudøvere, mediefolk og den danske befolkning. Det er en særlig målsætning for projektet at demonstrere koncepter, som viser, hvorledes en målrettet og værdifuld brug af sociale medier kan skabe sammenhæng mellem det, der foregår på TV, og seerens brug af online medier (laptop, tablet og smartphone), mens de ser TV.

Det betyder, at projektet inkluderer et forberedende samarbejde mellem DMJX/ACTIVE Institute, Dansk Bordtennis Union, sportsudøvere og journalister fra DR. Dette sker med henblik på:

  • At udtænke koncepter for forbindelsen mellem live TV dækning og inddragelse/fastholdelse af seerne via brug af sociale medier.

  • At skabe en fælles forståelse for den væsensforskel der er på en relationsbaseret tilstedeværelse i sociale medier og en mere traditionel en-vejsformidling.

  • At finde en organisationstilpasset model for formidling af EM i bordtennis gennem atleternes og seernes egen brug af sociale medier.

Projekt partnere:

DR Sporten
Dansk Bordtennis Union
Danish School of Media and Journalism
ACTIVE institute

Mål:

Test af formater og metoder til at maksimere sammenhængskraften mellem DR Sportens distributionskanaler og til at give tv-seerne supplerende oplevelser og informationer via deres “second screen” under en tv-transmission.
Afprøvning af strategier for reporter-profiler i sociale medier med henblik på større integration mellem indhold i sociale medier og  traditionelt redaktionelt indhold.

Test af ny redaktionel Facebook strategi under eventdækning.
Systematisk overvågning af spillernes og øvrige turnerings-interessenters brug af sociale medier.
Test af metoder til at integrere dialog i sociale medier i den redaktionelle dækning af begivenheden.

Afprøvning af best practice metoder for henvisninger fra tv-transmissionen til de øvrige platforme, hvor sigtet er at henvisningerne skal opleves indholdsrelevante og ikke som anmasende markedsføring.
Afprøvning af et såkaldt 360-graders-historie-koncept, hvor en udvalgt historie differentieres ud på alle DRs platforme, inklusive sociale medier.

Resultater:

Dansk Bordtennis Union faciliterede som ejere af en af Danmarks “smalle” sportsgrene et projektsamarbejde med DR Sporten med henblik på at afprøve en række metoder til at maksimere publikums muligheder for at opleve og komme tæt på de mange facetter af en international sportsbegivenhed. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole gennemførte projektet med ni journaliststuderende og to projektledere. Der var store forventninger til de danske spilleres EM-chancer, forventninger som dog led et stort knæk, da de to absolutte topspillere Michael Maze og Mie Skov røg ud på deres første turneringsdag. Det danske flop prægede i nogen grad projektet, i den forstand at seer-interessen for DR Sportens samlede dækning styrtdykkede uden dansk deltagelse.

Et udpluk af væsentlige resultater af projektaktiviteterne, opdelt i aktivitetsoverskrifter:

Kortlægning af sociale medier og aktivering af spillere og aktører

Inden afviklingen af EM, havde projektet fokus på, at en del af historierne fra dæknnigen af turneringen skulle komme fra de sociale medier. For at understøtte dette blev der indsamlet data i et fælles Google-regneark om samtlige turneringens spillere ud fra disse parametre:

Rækker – Single/double

Køn – Mand/dame

Navn

Nationalitet

Ranglisteplaceringer

Facebookprofil – Havde de en fanside, blev den også tilføjet.

Instagramprofil

Twitterprofil

Kortlægningen i researchfasen før turneringsstart gjorde det klart, at kun et mindretal af atleter var aktive på sociale medier. Kortlægningen udmøntede sig dog i flere interessante, “skæve” historier, som viste sig at være guld værd, da de danske hovedpersoner røg ud af turneringen. Heriblandt kan nævnes den kinesisk-østrigske semifinalist, som viste sig at være gift med en dansk landholdspiller, samt historien om de glade amatører fra Jersey, der fik klø til EM. For at understøtte social media strategien hjalp bordtennisforbundet med at få et møde i stand i Idrættens Hus med hele bordtennislandsholdet med henblik på at inspirere dem til meningsfuld brug af Twitter og Facebook. Nogle af spillerne takkede ja til yderligere coaching i Herning. Det gav afkast, da spillerne Kasper Sternberg, Jonathan Groth og Mikkel Hindersson kom på Twitter og brugte det aktivt under slutrunden. Kasper Sternberg brugte fx Twitter til op til sine kampe, hvor han delte både billeder og tekstobservationer, indhold som lod sig integrere i projektets journalistiske dækning.

Twitter-reportere

I den redaktionelle dækning af turneringen rådede projektet over fem reportere, som producerede kontinuerlig sportslig dækning af turneringen til DR Sportens website. Som et led i strategien med at øge publikums mulighed for oplevelser ved hjælp af sociale medier, opererede reporterne efter en twitter-først plan i forhold til den sportslige dækning. Det vil sige, at reporterne løbende tweetede tekst, billeder og video fra kamp-arenaen – materiale som kunne følges på Twitter direkte, men som også blev trukket ind i projektets liveblog som autentisk nyhedsindhold fra DR Sportens egne folk.

Twitter-dækningen fungerede effektivt som næsten-direkte nyhedsinstrument. Reporterne, som alle prøvede det for første gang, oplevede Twitter-forpligtelsen som en naturlig forlængelse af deres opgaver med nyheder og reportage, og i dialogen med spillere og publikum fik de lejlighed til at eksperimentere med at finde deres individuelle stil og stemme i sociale medier. Satsningen på Twitter ville have fået et endnu større afkast, hvis det havde en større event inden for fodbold, cykling eller håndbold. Et oplagt sted for DR Sporten at afprøve denne form for kombineret dækning i sociale medier og traditionelle kanaler ville være i forbindelse med Tour de France.

Livebloggen

DR Sporten benytter tjenesten Scribble Live til liveblogging og bruger for det meste værktøjet til dækning på nettet af begivenheder, som DR ikke har tv-rettigheder til. I dette projekt eksperimenterede vi primært med at benytte livebloggen som et anderledes livetilbud, et supplement til DRs tv-dækning af begivenheden. Livebloggen fungerede således som en “second screen” oplevelse til seerne, et redskab som DR Sporten kunne anvende som led i en seer-fastholdelsesstrategi. Desuden fungerede livebloggen som en dialogplatform, hvor seere såvel som brugere i sociale medier kunne komme til orde, og hvor DR Sportens reporterprofiler i sociale medier kunne få eksponering. Den alternative brug af livebloggen stillede krav om en tematiseret tilrettelæggelse af de planlagte livesessions på bloggen, fx live-chat med udvalgte landsholdsspillere, perioder med “åben mikrofon” til kommentatorerne, hvor bloggen fungerede som opsamlingssted for spørgsmål og kommentarer til tv-livetransmissionen.

360-graders historier

I forbindelse med projektet lancerede vi et koncept for et journalistisk produkt, der bliver promoveret på alle tilgængelige platforme for en medievirksomhed. Under navnet “360-graders-historier”, forsøgte vi dagligt at finde frem til historier med potentiale til at nå hele vejen rundt – deraf navnet. De mulige platforme var:

- Websitet dr.dk/bordtennis

- Facebooksiden “DR Sporten”

- Twitter (ved brug af hashtagget #pingpong12)

- TV, livesending på DR1

- Radio, programmerne “Liga på P3″ og “Sport på 3′eren”

Ved at få historierne i spil på flere platforme, var målet at generere større trafik og øget interesse fra et større publikum. Af forskellige årsager lykkedes det ikke at få testet modellen i fuld spredning, dvs. over alle kanaler. Det maksimale antal kanaler vi opnåede for en udvalgt 360-graders historie, var twitter, Facebook, web og radio (en historie om nogle amatørdeltagere fra øen Jersey).

Konklusionen på forsøget med 360-graders-historier er, at der er potentiale i at tænke en historie igennem i forhold til forskellige platforme, men at en fælles målsætning fra alle redaktioner om at satse på idéen er nødvendig i forhold til at nå hele vejen rundt. I projektet havde arbejdet med 360-graders historier et meget værdifuldt “skjult” udkomme: Den daglige redaktionelle bearbejdning af konceptet gennemtvang en hidtil uset grad af redaktionel integration af DR Sportens sociale medier (Twitter og Fabebook), og 360-graders konceptet blev et “afprøvningsrum” for time-for-time udgivelsesstrategier for Twitter og Facebook. Vi vurderer, at udbyttet af dette arbejde var højt, og det er noget, som kræver yderligere afprøvning.

Sammenhængskraft mellem udgivelseskanaler og henvisningsstrategier

Et mindre, men værdifuldt element i projektarbejdet under bordtennis EM var arbejdet med at skabe en harmonisk sammenhæng mellem DR Sportens tv-transmissioner, projektets bordtennis-subsite på DR.dk/bordtennis og DR Sportens Facebookside. Som tv-seer kan man let føle, at man under en transmission bliver “overfodret” med henvisninger til andre programmer  og kanaler.

Projektet satte sig det mål at alle henvisninger fra tv skulle score højt på relevans i den konkrete kontekst. Til det formål indstiftede vi begrebet “pluklisten”, et A4-ark med en overskuelig liste over konkrete historier på web og aktiviteter på Facebook. Pluklisten kom på den redaktionelle to-do-liste med deadline en halv time før hver tv-transmission. Pluklisten bestod af korte, men detaljrede introduktioner til udvalgte historier, som kommentatorparret Jan Harkamp og Allan Bentsen så kunne inddrage i kommenteringen af tv-kampene og i pauserne imellem.

Eksperimentet blev oplevet som en succes af alle involverede, idet der blev tilført høj relevans og kontekst i alle henvisninger til web og Facebook. I sidste ende er dette arbejde medvirkende til at skabe en sammenhængende medieoplevelse for publikum på tv.

Comments are closed.